TKDCD Duyurusu

Değerli Perfüzyonist Arkadaşlarım,

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği olarak , siz perfüzyonistlerin meslek tanımlanması yolunda yıllarca oldukça yoğun çaba harcamış bulunuyoruz. Sonuçta Nisan/2011'de çıkan kanunla önemli ve güzel bir gelişme olmuştur. Fakat kanunun mevcut hali ile bazı perfüzyonist arkadaşlarımızın sorunlar yaşayacağını öngörerek Sağlık Bakanlığına Ekim/2011'de ekteki yazıyı göndermiştik.

Sonuç olarak bugün bazı arkadaşlarımızın yaşadığı olumsuzluklar, kanunun mevcut durumundan kaynaklanmakta olup, gerek komisyon üyeleri olarak gerekse benim bu konularda inisiyatifimiz bulunmamaktadır. Son bir yıl konusunda kurumların resmi belgeleri dikkate alındığından ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu sorgulamak komisyonun görevi olmayıp, belgelerin doğruluğu ve sorumluluğu veren kurumlara ve kişiler aittir.

Durum Perfüzyonist arkadaşlara acilen duyurulur.

Prof:Dr Erol Şener
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı