Burslar
Burslar

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin amacı; Türkiye’de kalp cerrahisinde perfüzyon uygulamaları yapan perfüzyonistler arasında bilgi alışverişini sağlamak, perfüzyon alanında bilimsel gelişmeleri izlemek, üyelerin bu alandaki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla yurt içi veya yurt dışına hastane ziyaretlerinde bulunmasını sağlamak, Türkiye’deki perfüzyon eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası seviyeye ulaştırılması için ulusal politikalar oluşturarak perfüzyonla ilgili tüm alanlarda mesleki ve bilimsel standartları saptamaktır.

Bu nedenle ;

- Derneğimiz, her türlü konferans ve seminer gibi etkinliklere katılır, bilimsel araştırmaları destekler, bilimsel yayınlar düzenler. Üyelerine, Perfüzyon Lisans ve / veya Perfüzyon Yüksek Lisans bölümü öğrencilerine gerekli gördüğünde burs imkanı sağlar. Yurtiçi ve Yurtdışında üyelerinin mesleki eğitim almalarına destek verir. (Verilecek bursun koşulları ve miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir.)

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizlerinde katkıları ile elde ettiğimiz gücü, mesleğimize katkıda bulunmak amacıyla sizlere sunmak istiyoruz. İki dönem önce başladığımız burs ve ödüllere bu dönemde devam edeceğiz.

Perfüzyonistler Derneği Eğitim Destek Bursları adı altında aşağıdaki burslar ve ödüller ile meslektaşlarımızı destekleyeceğiz.

Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulu

2016 - 2018 Yönetim Dönemi


1. Hasan SOLAK En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Derneğimizin düzenlemekte olduğu sempozyum sonunda verilmek üzere bir kişiye bir adet dizüstü bilgisayar.

Gerekli Şartlar...

 • Perfüzyon Sempozyumuna katılmış olmak
 • Dernek Üyelik Şartlarını Yerine getirmiş olmak
 • Aynı Bildiri ile daha önce aynı ödülü almış olmamak
 • Sözel Bildiriler Prof. Dr. Sertaç Çiçek ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir.

 

2. Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Eğitim Desteği

Perfüzyon lisans bölümünde okumakta olan veya perfüzyon alanında yüksek lisans yapmakta olan ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecektir. Her yıl 5 öğrenciye, yıllık 1000 tl /dir. 

Gerekli Şartlar...

 • Lisans ve ya Yüksek Lisans öğrencisi olmak
 • Burs başvuru dilekçesi
 • Başvuru sahibi tarafından el yazısı ile yazılmış bir özgeçmiş yazısı.
 • Bir öğrenci perfüzyon eğitimi boyunca bir defa faydalanabilir.
 • Burs değerlendirmesi Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ ve Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

 

3.  Mehmet NOYİN Perfüzyon Sempozyumu Katılım Destek Bursu

Derneğimizin düzenlemekte olduğu şimdilik ulusal, gelecekte uluslararası olacak olan sempozyumda görev alacak 4 üyemize kayıt ve konaklama bursu verilecektir.

Gerekli Şartlar...

 • Sempozyumda konuşmacı veya oturum başkanı olarak görev alıyor olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Başvurular Yönetim Kurulu ve Sempozyum Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
4. Yurtiçi  Hastane Ziyareti Bursu

Derneğimiz ve Kardiyovasküler Cerrahi ve Perfüzyon alanında yetkin anlaşmalı hastaneler arasında yapılacak mutabakata göre tarih belirlenecek. Yılda ortalama 3 hastane / 3 er defa / 2 iş günü / 2 şer  üye toplam 18 değişik üyemiz faydalanabilecektir. İki gece otel konaklaması karşılanacaktır. Ek olarak gidiş-geliş yol masraflarının karşılanması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Duyurusu ayrıca yapılacaktır.

Gerekli Şartlar...

 • Hastane ziyaretine katılmak için resmi başvuruda bulunmak
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 • Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.


5.Yurtdışı Hastane Ziyareti Bursu

Kardiyovasküler Cerrahi ve Perfüzyon alanında yetkin hastaneleri ziyaret etmek amacıyla, Sempozyum Sonrası yapılacak çekiliş ile 3 üyemize yurtdışı hastane ziyareti bursu verilecektir. En fazla 6 gece konaklama bedelini kapsamaktadır. Ulaşım bedelinin ödenmesi Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Gerekli Şartlar...

 • Perfüzyon Sempozyumuna katılmış olmak
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Çekilişe katılmak için başvuruda bulunmak
 • A-2 seviyesinde (temel seviye) ingilizce bilmek
 • Daha önce Derneğimiz aracılığı ile yurdışı hastane ziyaretine gitmemiş olmak.

 

6. Yurtiçi Kongre Katılım Destek Bursu

TKDC Derneği’nin düzenlemekte olduğu uluslararası katılımlı kongrede görev alacak 3 üyemize kayıt ve konaklama bursu verilecektir.

Gerekli Şartlar...

 • Kongrede  konuşmacı veya oturum başkanı olarak görev alıyor olmak
 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 

7. Yurtdışı Kongre Katılım Destek Bursu

The European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP)nin düzenlemiş olduğu ya da resmi web sitesinde ilanını yayınlayarak destek olduğu  uluslararası kongrelerde görev alacak  üyemize kayıt ve konaklama (Kongre süresi + 1 gün)  bursu verilecektir.  

Gerekli Şartlar...

 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 • Kongrede  konuşmacı veya oturum başkanı olarak görev alıyor olmak.
 • EBCP veya kongre sekteteryası tarafından gönderilen "Görev verildiğine dair resmi kabul belgesi"
 • B1 seviyesinde İngilizce bilmek
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Kongre sonrası katılım sertifikasının ibra edilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.


8. Yurtdışı Hastane Ziyareti Destek Bursu

Perfüzyon alanında tecrübesini artırmak amacıyla, üyelerimizin kendi imkanları ile organize ettiği Kardiyovasküler Cerrahi ve Perfüzyon alanında yetkin Avrupa Birliğinde bulunan hastanelerin ziyaretini kapsamaktadır. Her 2 yıllık yönetim döneminde en fazla 3 kişi, en fazla 5 iş günü süresi ile konaklama bursu sağlanacaktır. 

Gerekli Şartlar...

 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 • Ev sahibi hastane tarafından "kabul edildiğine dair resmi kabul belgesi".
 • B2 seviyesinde İngilizce bilmek ve belgelemek.
 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Hastane ziyaretine dair kurum tarafından verilen bir yazının yönetim kuruluna  ibra edilmesi gerekmektedir.
 • Ülkemize dönüş sonrası en geç iki hafta içinde Hastane ziyareti hakkında açıklayıcı bir rapor yönetim kuruluna ibra edilmelidir.
 • Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 

9. Bölgesel Toplantılara Katılım Destek Bursu

Derneğimizin çeşitli illerde düzenlemekte olduğu bölgesel toplantılarda en fazla 5 üyemize bir günlük otel konaklama bursu verilecektir. Ek olarak gidiş-geliş yol masraflarının karşılanması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Gerekli Şartlar...

 1. Bölgesel toplantıya katılmak istediğine dair resmi başvuruda bulunmak
 2. Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 3. Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 4. Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 5. Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 

10. Yurtdışı Kongre Katılım Destek Bursu

The European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP)nin düzenlemiş olduğu uluslararası kongreye katılmak üzere 2 yıllık yönetim döneminde en fazla 3 üyemize kayıt ve konaklama (Kongre süresi + 1 gün)  bursu verilecektir.

Gerekli Şartlar...

 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.
 • Kongreye katılmak istediğine dair yönetim kuruluna yazılmış dilekçe
 • A 2 seviyesinde İngilizce bilmek
 • Dernek Üyelik Şartlarını Yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak tercih nedeni olacaktır.
 • Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Doğanay ÖNAL
Telefon:0532 219 75 88

 The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion