Biz Kimiz?

Derneğin Adı: “Perfüzyonistler Derneği” dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır. 
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Dernek üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alır. Bu amaçla:

  • Vücut Dışı Dolaşım uygulanan ve konuyla ilgilenen kimselerin bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarması sağlanır.
  • Bu alanda biriken deneyimi ve bilgileri belgeleyip yayınlar.
  • Uluslararası alanda Vücut Dışı Dolaşım  ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri üyelerine ve kamuoyuna  ulaştırır.

Burslar

Derneğimiz, her türlü konferans ve seminer gibi etkinliklere katılır, bilimsel araştırmaları destekler, bilimsel yayınlar düzenler.
Üyelerine, Perfüzyon Lisans ve / veya Perfüzyon Yüksek Lisans bölümü öğrencilerine gerekli gördüğünde burs imkanı sağlar.

Detaylar

Perfüzyonist Kimdir?

Perfüzyonist, Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine PERFÜZYON alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.

Detaylar

Destek Veren Kuruluşlar