Burslar

Derneğimizin amacı; ülkemizde perfüzyonistler arasında bilgi alışverişini teşvik etmek, perfüzyon alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki bilimsel çalışmalara destek olmaktır. Derneğimizin hedefleri doğrultusunda üyelerimizin de desteği ile Türkiye’deki perfüzyon eğitim standartlarının yükseltilmesi için her yıl aşağıdaki burslar verilmektedir;

1. Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Eğitim Bursu

Perfüzyon lisans bölümünde veya perfüzyon alanında yüksek lisans yapmakta olan ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir. Her yıl 5 öğrenciye, yıllık 1000 tl /dir. Bir öğrenci perfüzyon eğitimi boyunca bir defa faydalanabilir. Burs değerlendirmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Gerekli Şartlar:

 • Lisans veya Yüksek Lisans öğrencisi olmak
 • Burs başvuru dilekçesi
 • Başvuru sahibi tarafından el yazısı ile yazılmış bir özgeçmiş yazısı

2. Yurtiçi  Hastane Ziyareti Bursu

Derneğimiz, Kalp Merkezi ve Perfüzyon alanında yetkin anlaşmalı hastaneler arasında yapılacak mutabakata göre tarih ve yer belirlenmektedir. Yılda ortalama 3 hastanede, 3’er defa, 2’şer iş günü ve 2’şer üye olmak üzere toplam 18 farklı üyemiz faydalanabilmektedir. İki gece otel konaklaması karşılanmaktadır. Gidiş-geliş yol masraflarının karşılanması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Burs duyurusu ilan edilmektir.

Gerekli Şartlar:

 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak (Öncelikli olarak)
 • Hastane ziyaretine katılmak için resmi başvuruda bulunmak
 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gereklidir.

3. Bölgesel Toplantılara Katılım Bursu

Derneğimizin çeşitli illerde düzenlemekte olduğu bölgesel toplantılarda katılım bursu vermektedir. En fazla 5 üyemize, bir günlük otel konaklama olanağı verilmektedir. Gidiş-geliş yol masraflarının karşılanması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Gerekli Şartlar...

 • Dernek Üyelik Şartlarını yerine getirmiş olmak
 • Daha önce derneğimizden benzer bir burs almamış olmak (Öncelikli olarak)
 • Bölgesel toplantıya katılmak istediğine dair resmi başvuruda bulunmak
 • Çalıştığı klinikten veya hastaneden izin aldığını gösterir belge gerekmektedir.

Diğer Burslar

Yukarıda verilen burslara ek olarak derneğimiz, imkânları ölçüsünde aşağıdaki burslar verilmektedir:

 • Sözel Bildiri Bursu
 • Perfüzyon Sempozyumu Katılım Bursu
 • Yurt Dışı Hastane Ziyareti Bursu
 • Yurt İçi Kongre Katılım Bursu
 • Yurt Dışı Kongre Katılım Bursu