Üyelik Koşulları

Dernek Tüzüğü 4. maddedeki koşulları taşıyan adaylar gerekli belgeleri tamamlayarak derneğe başvururlar.Dernek Yönetim Kurulu tarafından olumlu değerlendirilen adaylar üyeliğe kabul edilir.