Perfüzyonistler Derneği 13. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz ;

Covid pandemisi tedbirleri sebebi ile yasal normal zamanında yapamadığımız olağan genel kurulumuzu , mart ayı içinde yapmaya çalışacağız. Katılımınızı önemle rica ederiz.

Perfüzyonistler Derneği 13. Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2021 tarihinde saat 10.30'da Point Hotel 100. Yıl Mahallesi 1427. Cadde No: 11 Balgat / 100.Yıl - ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Mart 2021 Cumartesi tarihinde saat 10.30'da aynı gündem ile Point Hotel 100. Yıl Mahallesi 1427. Cadde No: 11 Balgat / 100.Yıl - ANKARA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM

1-Açılış
2-İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu
3-Genel Kurul Divan Heyeti üyelerinin seçimi
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5-Mali Rapor okunması ve müzakeresi
6-Dernek Tüzüğümüzün güncel Dernekler Yönetmeliği’ne uygun olması amacıyla tüzüğümüzün 12.. Maddesinde yer alan ‘’ Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. ’' bölümünün  yeniden düzenlenmesi
7-Olası dernek tüzük değişiklik taleplerinin müzakeresi ve oylanması
8-Yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması
9-Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
10-Dilek ve temenniler