Başkanlarımız

Perfüzyonistler Derneği 1997 yılında Perfüzyonistin Kalp Cerrahisindeki önemi konusunda kamuoyunu aydınlatmak, perfüzyon alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek, üyelerin bu alandaki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimizin kuruluşundan bugünlere ulaşmamızı sağlayan dernek başkanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Günşat AYDIN

Ali Ekber ÇİÇEK

Hürriyet ERSAYIN

Celal AKSOY

Mehmet AKİL

Tamer SARI

Bayındır Hastanesi Sögütözü / ANKARA

Nuran AY

Semih Ufuk TEZEREN

Ankara Üniversitesi

Ahmet Ali ÇOBAN

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / ADANA

Doğanay ÖNAL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İZMİR

Nihal KOLBAŞ

Marmara Üni. Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İSTANBUL

Mehmet Hadi ÇAĞLAYAN