Misyon ve Vizyon

GÖREV VE SORUMLULUKLAR (MİSYON)

Türkiye’de çalışan perfüzyonistler arasında bilimsel ve sosyal bilgi alışverişi için gerekli koşulları hazırlamak ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapmak.

Perfüzyonistlik mesleğinin tanınması, saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik etmek.

Üyelerinin haklarının korunması ve olumsuzlukların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunan bir sivil toplum örgütüdür.

HEDEF VE AMAÇLAR (VİZYON)

Derneğimiz, Türkiye’de çalışan tüm perfüzyonistleri çatısı altında toplayan; üyelerini ilgilendiren konularda sorumluluk alarak belirleyici bir rol üstlenen;

Ülkemizdeki perfüzyon eğitim standartlarını yükseltmek amacı ile eğitim veren kuruluşlar ile iş birliği yapan;

Üyesi olduğumuz EBCP’nin çalışmalarına katılarak, katkı sağlayıp, söz sahibi olan ve gerekli sorumlulukları yerine getiren;

Perfüzyon ile ilgili uygulanan yeniliklerin ülkemizde de uygulanması için; gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte sempozyum ve bölgesel toplantılar düzenleyerek bilimsel gelişimi sağlamak.

Perfüzyonistlik mesleği ile ilgili her türlü değişiklik önerilerinde görüş bildirmek ve bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve diğer resmi kurumlarla iş birliği halinde çalışmak,gerekli durumlarda hakemlik faaliyetlerinde bulunmak.

Bu bağlamda perfüzyon ile ilgili mesleki ve tıbbi tüm konularda çözüm önerileri getiren ve uygulamalara önderlik eden, bir dernek olmayı amaçlamaktadır.